Pivo alespoň občas pije 87 % mužů a 59 % žen Pivo alespoň občas pije 87 % mužů a 59 % žen

Pivo alespoň občas pije 87 % mužů a 59 % žen

Podle aktuálního průzkumu Pivo v české společnosti pije pivo alespoň občas 87 % mužů a 59 % žen.

Pivo v datech
26. 2. 2018

Podle aktuálního průzkumu Pivo v české společnosti, který si pravidelně nechává vypracovat Svaz českého pivovaru a sladoven Centrem pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR (CVVM), pije pivo alespoň občas 87 % mužů a 59 % žen. Muži se napijí průměrně třiapůlkrát týdně a vypijí téměř devět půllitrů, což představuje meziroční nárůst o jeden půllitr.

„Zatímco donedávna platilo, že o něco více konzumentů piva je mezi muži ve věku 30-44 a 45-59 let, v letošním roce se podíly ve všech věkových skupinách usadily těsně okolo 87 %,“ komentuje průzkum jeho autor Jiří Vinopal z CVVM. Ženy se napijí v průměru téměř dvakrát za týden a vypijí více než dva půllitry. U mužů klesá průměrná spotřeba s rostoucím vzděláním, u žen tento trend ale neplatí.

Franšízové hospody pivovarských skupin lákají na pivo z tanku

K nárůstu spotřeby piva došlo jak u těch, kteří vypijí maximálně dvě piva za týden, tak i u těch, kteří vypijí více než 14 půllitrů týdně. V ostatních skupinách spotřeba piva v této kategorii klesla.

„Češi pivo milují a na tom se nic nemění. Svědčí o tom boom pivovarů i nabídka nejrůznějších pivních speciálů, které vycházejí vstříc aktuálním chuťovým preferencím spotřebitelů,“ říká Martina Ferencová, výkonná ředitelka ČSPS, a dodává: „Mnoho pivovarských skupin buduje například úspěšné sítě vlastních franšízových hospod, kde si zákazníci mohou vychutnat pivo z tanku. Tento trend je patrný nejen u nás, ale také v zahraničí. Česká hospoda stejně jako české pivo má ve světě zvuk.“

Trend budování vlastních franšízových hospod v Česku započaly Pivovary Staropramen se svým originálním konceptem Potrefená husa.

Muži pijí pivo dvakrát častěji než ženy

To, že muži pijí pivo častěji než ženy, asi nikoho nepřekvapí. Z těch, co pivo pijí, si ho dá alespoň dvakrát týdně 76 % mužů a 39 % žen.

„Nadále platí, že kromě mužů a žen se další sociodemografické skupiny v počtu dní vzájemně nijak významně neodlišují; dlouhodobě se pouze ukazuje, že všechny starší věkové kategorie pijí pivo o něco častěji, tj. jejich průměr se blíží spíše čtyřem dnům, než skupina nejmladších (18-29), u nichž se průměr dlouhodobě udržuje na hranici tří dnů v týdnu“, říká Jiří Vinopal.

Průzkum také ukázal, že se zvýšil počet mužů (o 6 %), kteří se zajímají o to, jak a z čeho se pivo vyrábí.

„Roste zájem o piva vyráběná v Česku méně tradičními postupy, jako jsou piva nefiltrovaná, svrchně kvašená nebo třeba pšeničná. Jen na Dnech českého piva v září loňského roku se sešlo více než osmdesát pivních speciálů,“ říká Martina Ferencová.

Naopak se snížil počet mužů (z 87 % na 81 %), kteří se pokaždé zajímají o značku nabízeného piva. U žen se chování nezměnilo, většinou nebo pokaždé se o značku zajímá 60 % konzumentek.

O průzkumu

Výzkumný projekt „Pivo v české společnosti“ probíhá v CVVM již od roku 2004. Sleduje trendy v množství a frekvenci konzumace piva v dospělé české populaci. Studie realizovaná na podzim 2017 pracovala s daty získanými od téměř tisícovky respondentů napříč jednotlivými skupinami dospělé populace v Česku. Podrobné výsledky jsou dostupné ve výzkumných zprávách CVVM: cvvm.soc.cas.cz. Zdroj: ČSPS