Svatý Václav, patron piva a sládků Svatý Václav, patron piva a sládků

Svatý Václav, patron piva a sládků

Svatý Václav hraje v českých dějinách mimořádně důležitou roli. Kdo by taky neznal příběh o zavraždění svatého Václava.

Z historie
28. 9. 2017

Svatý Václav hraje v českých dějinách mimořádně důležitou roli. Kdo by taky neznal příběh o zavraždění svatého Václava jeho bratrem Boleslavem 28. září 935, který si dodnes připomínáme státním svátkem?

Svatováclavská úcta se po této události rozšířila rychle a udávala podobu jak přemyslovské, tak i lucemburské moci. Jako patrona Českých zemí jej považován i našimi současníky. Skutečnou historickou osobu Václava již dnes lze odlišit od jeho mytické podoby, kterou získal v průběhu historie. Tak jako ostatní křesťanští světci mají svou specializaci na pomoc nejrůznějším profesím, má i první český světec na starost jedno z tradičních českých řemesel. Je totiž patronem sládků a českého piva.

Václavův velmi vřelý vztah ke světským radostem v podobě alkoholu nezastírají ani dochované legendy. Kristiánova legenda praví: „A přihodilo-li se mu někdy, když jako kníže mezi takovými zvířaty hodoval, že pozdním večerem nad obyčej hojněji se napil, ze spánku časně ráno se vytrhl a rychle spěchal do chrámu, a jakmile nějakého kněze nebo klerika tam zastihl, z roucha, v které byl oděn, ať bylo sebelepší, se svlékl a tu dal jim je. A padaje mu k nohám, snažně prosil, aby se zaň co nejusilovněji u Krista Pána přimlouval, by mu milostivě prominul hřích, jehož se včerejší noci dopustil.“ I osobnost tak velkého formátu, jakou byl kníže Václav, musela jednou za čas hledat svou míru s obtížemi.

Kníže Václav nejenže pivo rád pil, ale dokonce byl jmenován patronem českého národního nápoje samotným Karlem IV. Stalo se tak v roce 1357. Karel IV. se totiž vedle rozmachu pěstování vinné révy zasloužil také o rozvoj pivovarnictví v Českých zemích. V té době už byl Václav považován za patrona sladovníků a Karel IV. k němu projevoval velkou úctu. Ochráncem pivovarníků se tak nestal náhodou. Kromě svatého Václava je mezi českými pivovarníky uctíván také grál Gambrinus, vévoda Brabantský Jan I., který žil v 13. století a západoevropské pověsti jej považují za prvního sládka. Jméno Gambrinus prý vzniklo zkomolením slov Jan Primus.